Tel: +386 (0)2 608 00 25 | Fax: +386 (0)2 608 00 26 | E-pošta: info@tech-gum.si

Aktualno – novice in zaposlovanje

USPEŠNO IZVEDEN IN ZAKLJUČEN RAZVOJNO-RAZISKOVALNI PROJEKT “FOSFOREFLECT” – V SODELOVANJU S SPIRIT SLOVENIJA

25.02.2018

FOSFOREFLECT-RAZVOJ ZMESI

Po končani študiji  specifičnih raziskovalnih izsledkov novega materiala in zakonodaje globalnega trga smo v naslednji fazi pričeli z razvojem silikonske zmesi, ki mora biti odporna na celoto vremenskih vplivov in odporna na nihanje temperatur ter, kar je ključno pri novem odbojniku, oddajanje svetlobe v temi oziroma pogojih slabše vidljivosti vsaj šest ur. Nov inovativen izdelek bo namenjen globalnemu trgu, saj rešuje globalne izzive varnosti v prometu motornih vozil ter njihove vidljivosti v temi, megli ter slabših vremenskih razmerah. Trenutno se ukvarjamo z razvojem in izdelavo tehnične dokumentacije za multifunkcijski odbojnik iz specialnega fosforescentnega silikona. S projektom se intenzivno ukvarja šest zaposlenih v podjetju, in smo na polovici začrtane poti projekta.

02.10.2017

FOSFOREFLECT-ŠTUDIJA

Projekt FOSFOREFLECT, v okviru katerega razvijamo nov in inovativen proizvod – varnostni multifunkcijski odbojnik iz specialnega fosforescentnega silikona, smo začeli izvajati 15. 06. 2017.  Na začetku projekta smo preučili globalni trg in razvili koncept obvladovanja oskrbnega trga silikonskih surovin. Prav tako smo preučili globalno zakonodajno ureditev in logistiko motornega in tovornega prometa in opravili študijo pristopov in načinov zagotavljanja prometne varnosti v pogojih slabše vidljivosti.

15.08.2017

OPERACIJA FOSFOREFLECT

Naše podjetje se je v preteklem letu prijavilo na Javni razpis Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija) »Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij«. Naša prijava je bila uspešna in v mesecu smo pričeli z izvajanjem RRI projekta z nazivom »Razvoj varnostnega multifunkcijskega odbojnika iz specialnega fosforescentnega silikona« z akronimom FosfoReflect.

Predviden čas izvajanja projekta je 18 mesecev. Zaključek je tako predviden za mesec december 2018.

Aktivno delamo na raziskovalno-razvojnem projektu, v okviru katerega razvijamo nov in inovativen proizvod – varnostni multifunkcijski odbojnik iz specialnega fosforescentnega silikona. Naša inovacija bo prispevala k bistveno večji varnosti na področju prometa tovornih vozil in ravnanja s tovorom. Namen RRI projekta je torej razviti odbojnik, ki bo s svojo odbojno in svetlobno ter odsevno funkcijo prispeval k veliko večji varnosti na področju prometa s tovornimi vozili.

V okviru projekta oziroma operacije FosfoReflect bomo razvili novo silikonsko zmes z omenjenimi posebnimi lastnostmi, razvili in izdelali orodje za izdelavo odbojnika ter v zaključni fazi razvili prototip varnostnega odbojnika, kar povzemamo z našimi tremi glavnimi cilji:

  1. Razvoj ene nove fosforescentne zmesi z lastnostjo oddajanja svetlobe.
  2. Razvoj treh prototipov odbojnikov iz silikonske fosforescentne zmesi, ki oddaja svetlobo.
  3. Pilotno preizkušanje prototipa pri enem potencialnem uporabniku.

Projekt smo razdelili v 7 glavnih aktivnosti, ki so usmerjene predvsem v izvedbo raziskav in razvoja, ki se navezujeta na nov material, orodje in končni izdelek. RRI aktivnosti bodo prispevale k doseganju visoke transparentnosti, estetike in fosforescence silikonskega materiala, razvoju orodja, ki bo omogočalo izdelavo enakomerno fosforescentnega in odpornega novega izdelka ter razvoju multifunkcijskega odbojnika, ki bo zagotavljal vidljivost tovornega vozila v prometu, tudi v temi oziroma v slabših pogojih vidljivosti ter varnost v procesu ravnanja s prepeljanim tovorom. Glavne aktivnosti RRI projekta FosfoReflect so:

Aktivnosti

Operacijo delno financira Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Skupna vrednost RRI projekta: 329.701,85 €

Delež sofinanciranja (glede na velikost podjetja): 45%

Pričakovana višina subvencije: 148.365,83 €

Vrednost lastne udeležbe: 181.336,02 €

Operacijo izvajamo v okviru Prednostne naložbe: 1.2: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«.

Več o aktivnostih v okviru skladov Evropske Unije najdete na: www.eu-skladi.si

Logo_EKP_kohezijski_sklad_SLOSpirit_logoMGRT_logoSklad_logoEU-simbol