V obdobju 2020-2021 smo si zadali projekt digitalizacije proizvodnje in poslovnih procesov. V okviru Operacije Digitalna transformacija podjetja Tech-gum d.o.o., bomo z inovativnimi rešitvami za zajemanje podatkov iz strojev v realnem času optimizirali proizvodni proces ter dodatno utrdili spremljanje procesov in kakovosti naših izdelkov.

Z namenom nadaljnjega razvoja in posodobitve delovanja poslovnih funkcij bomo namreč izvedli digitalno transformacijo vseh področij organizacije podjetja in izboljšali kompetence zaposlenih na področju digitalizacije poslovanja. Operacija zajema nakup nove strojne in programske opreme, sodelovanje z zunanjim strokovnjakom, drugimi zunanjimi sodelavci za uspešno izvedbo digitalizacije in delo naših zaposlenih. Izvedba bo vplivala na povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v obdobju 2019-2022. Proces digitalne transformacije bo zajel vseh pet bistvenih funkcij podjetja: projektni management, kontrolo kakovosti, proizvodnjo in razvoj, nabavo in prodajo ter kadrovanje. To bo pripomoglo k optimizaciji poslovnih procesov in poslovanja. V okviru operacije bomo, poleg izboljšanih poslovnih procesov, uvedli tudi energetsko in snovno učinkovitejše proizvodne procese, produkte in storitve (energetsko učinkovita strojna oprema, nova digitalna storitev, digitaliziran proizvodni proces), s katerimi se zmanjšuje vpliv podjetja na okolje.

Operacijo bomo izvedli s 60% sofinanciranjem Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

EKP-Sklad za regionalni razvoj

 

MGRTSPS

 

 

 

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.