Tel: +386 (0)2 608 00 25 | Fax: +386 (0)2 608 00 26 | E-pošta: info@tech-gum.si

O nas

Certifikat ISO 9001

ISO 9001

Kdo smo

Smo podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo tehničnih izdelkov iz gume. Več kot desetletna tradicija v samostojnih podjetniških vodah in predhodne bogate izkušnje v gumarski industriji so nas zavihtele ob bok največjim in najbolj zahtevnim gumarskim industrijam.

Naša primarna dejavnost je proizvodnja, ki je usmerjena v izdelavo tehničnih produktov iz gume, ki izpolnjujejo visoke zahteve med drugim tudi avtomobilske industrije.

Del proizvodnje je usmerjen v izdelavo gumenih produktov namenjenih varovanju transporta (proti zdrsne plošče, podloge, gumeni odbojniki za tovorna vozila…).

Program proizvodnje produktov za varovanje transporta dopolnjujemo z ostalim asortimentom produktov za varovanje transporta, ki ga tržimo preko podjetja Marotech Gmbh  katerega zastopnik smo na slovenskem tržišču in na trgih bivše Jugoslavije.

Zgodovina

Začetki podjetja TECH-GUM segajo v leto 2003, ko je podjetje v obliki samostojnega podjetnika posameznika pričelo orati gladino v gumarski industriji, ki se je v tem obdobju v Sloveniji znašla na robu preživetja. Vložek svojega znanja in dolgoročna vizija o uspehu sta obrodili sadove in iz leta v leto smo rasli. Prihajali so novi produkti, razširili smo svoje proizvodne in kadrovske kapacitete in strmeli k novim izzivom. Leta 2011 se je podjetje preoblikovalo v družbo z omejeno odgovornostjo, ki pod budnim vodstvom G. Damijana Kuhta in Ge. Milene Čakić zaposluje 16 ljudi.

Naše temeljno poslanstvo je: ″biti razpoznaven na slovenskem in tujem trgu kot proizvajalec, ki je sposoben uresničiti še tako zahtevno vizijo
produkta v gumarski branži.″

 

OPERACIJA FOSFOREFLECT

Naše podjetje se je v preteklem letu prijavilo na Javni razpis Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija) »Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij«. Naša prijava je bila uspešna in v mesecu smo pričeli z izvajanjem RRI projekta z nazivom »Razvoj varnostnega multifunkcijskega odbojnika iz specialnega fosforescentnega silikona« z akronimom FosfoReflect.

Predviden čas izvajanja projekta je 18 mesecev. Zaključek je tako predviden za mesec december 2018.

Aktivno delamo na raziskovalno-razvojnem projektu, v okviru katerega razvijamo nov in inovativen proizvod – varnostni multifunkcijski odbojnik iz specialnega fosforescentnega silikona. Naša inovacija bo prispevala k bistveno večji varnosti na področju prometa tovornih vozil in ravnanja s tovorom. Namen RRI projekta je torej razviti odbojnik, ki bo s svojo odbojno in svetlobno ter odsevno funkcijo prispeval k veliko večji varnosti na področju prometa s tovornimi vozili.

V okviru projekta oziroma operacije FosfoReflect bomo razvili novo silikonsko zmes z omenjenimi posebnimi lastnostmi, razvili in izdelali orodje za izdelavo odbojnika ter v zaključni fazi razvili prototip varnostnega odbojnika, kar povzemamo z našimi tremi glavnimi cilji:

  1. Razvoj ene nove fosforescentne zmesi z lastnostjo oddajanja svetlobe.
  2. Razvoj treh prototipov odbojnikov iz silikonske fosforescentne zmesi, ki oddaja svetlobo.
  3. Pilotno preizkušanje prototipa pri enem potencialnem uporabniku.

Projekt smo razdelili v 7 glavnih aktivnosti, ki so usmerjene predvsem v izvedbo raziskav in razvoja, ki se navezujeta na nov material, orodje in končni izdelek. RRI aktivnosti bodo prispevale k doseganju visoke transparentnosti, estetike in fosforescence silikonskega materiala, razvoju orodja, ki bo omogočalo izdelavo enakomerno fosforescentnega in odpornega novega izdelka ter razvoju multifunkcijskega odbojnika, ki bo zagotavljal vidljivost tovornega vozila v prometu, tudi v temi oziroma v slabših pogojih vidljivosti ter varnost v procesu ravnanja s prepeljanim tovorom. Glavne aktivnosti RRI projekta FosfoReflect so:

Aktivnosti

Operacijo delno financira Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Skupna vrednost RRI projekta: 329.701,85 €

Delež sofinanciranja (glede na velikost podjetja): 45%

Pričakovana višina subvencije: 148.365,83 €

Vrednost lastne udeležbe: 181.336,02 €

Operacijo izvajamo v okviru Prednostne naložbe: 1.2: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«.

Več o aktivnostih v okviru skladov Evropske Unije najdete na: www.eu-skladi.si

Logo_EKP_kohezijski_sklad_SLOSpirit_logoMGRT_logoSklad_logoEU-simbol