V letu 2018 smo uspešno izvedli in zaključili razvojno-raziskovalni projekt »Fosforeflect«. Po uspešni prijavi na Javni razpis Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija) »Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij« smo z našimi sodelavci in ob podpori naših dolgoletnih partnerjev razvili silikonsko zmes, ki je odporna na vremenske vplive ter nihanje temperature. Poleg teh pomembnih lastnosti pa našo inovativno silikonsko zmes odlikuje oddajanje svetlobe v temi oziroma oziroma v pogojih slabše vidljivosti. Naš izdelek tako rešuje globalne izzive varnosti v prometu motornih in tovornih vozil ter njihove vidljivosti v temi, megli ter slabših vremenskih razmerah.

Operacijo je delno financirala Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Skupna vrednost RRI projekta: 329.701,85 €
Delež sofinanciranja (glede na velikost podjetja): 45%
Pričakovana višina subvencije: 148.365,83 €
Vrednost lastne udeležbe: 181.336,02 €

Operacijo izvajamo v okviru Prednostne naložbe: 1.2: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«.

Več o aktivnostih v okviru skladov Evropske Unije najdete na: www.eu-skladi.si