Z veseljem in ponosom vam predstavljamo operacijo MFE Tech-Gum, ki je sofinancirana s strani (EU) Evropske kohezijske politike in Republike Slovenije (za več informacij je na voljo spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si/).

Namen operacije je povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije podjetja. Z investicijo sledimo cilju energetske samozadostnosti in neodvisnosti, tj. zmanjševanja rabe energije, varovanju okolja in uvajanju oziroma povečanju obnovljivih virov energije.

S finančno podporo Evropske unije iz Kohezijskega sklada v višini 20% vrednosti investicije smo uresničili postavitev nove male fotovoltaične elektrarne na strehi poslovno-proizvodnega objekta v Slovenski Bistrici. Naš cilj je, da z investicijo dosežemo 0,1166 MW dodatno instalirane moči za proizvodnjo električne energije prek vgrajenih sončnih panelov. Hkrati želimo s tem doseči 14% delež samooskrbe podjetja z električno energijo ter zmanjšati izpuste ogljikovega dioksida za 56,84 ton letno, vsaj dve zaporedni leti po zagonu fotovoltaične elektrarne. Nazivna moč nameščene sončne elektrarne, pri postavitvi katere smo sodelovali s podjetjem SunContract, je 116,64 kWp.

Sončna elektrarna-Tech-gum

Sončna elektrarna Tech-gum (Vir: SunContract).